bambino na hitotachi 2

IWATE no hito

 

AOI zarigani

wakayama no hito

 

IWATENO HITOYORI VESPA 180SS   TODOKU          UENO  SHASHINN  WO  KURIKKU

LIVE HOUSE LEGEND NO HITO 

SIN  KYU  RUNO-KANGU-

no hito
 
 

KATANA  NO  HITO

MV AGUSTA 125   KAWAII  BAIKU

SAISOKU  SU-PA- CHA-JA- NO  HITO

                          &

      BIALBERO  NO  NAKAMATACHI


ALFA  ROMEO   WA  TANOSI

FIATTO  MURUTYPURA   SIKAKUI  IRUKA?

NANDO MITEMO AKINAI