bambino na hitotachi

suki-na hitotachi

tanoshi-kazoku no jikan

kuruma na hitotachi

subete no hajimariwa koko kara

lancha na hitotachi

ita fura na hitotachi

da-to baiku na hitotachi

igirisu no hototachi

benntore- & banpura

YAMAHA na hitotachi

P&R&A

uta zaga-to

taisetsuna tokoro

500x2=kawaii

 

DUCATI450 to Omiyakun sumairu

 

JAZUGITARISUTO TO BESUPA

KOREWA HAYAI !!

B-EMUDABURYU NO MONNSUTA-   MINASAN SIRANAIDESHO  T SAN NO  TAKARAMONO

TONIKAKU  BAIKU GA SUKINA HITOTACHI